Internet z siedzibą … wszędzie

Ponownie nawiązuję do wpisu Olgierda Rudaka sprzed lat, który na zawsze pewnie zostanie w mojej głowie. Ale tak jak wielce ciekawym jest odkrycie tego, że siedzibą internetu jest Warszawa, tak równie interesujące może być i to, że rzeczywista wszechobecność tegoż internetu, może wpływać na potencjalnie dowolną właściwość sądu. A takie mniej więcej orzeczenie mogę dziś zaprezentować.

Muszę wyjaśnić, że orzeczenie to zostało wydane w sprawie, w której występuję jako pełnomocnik jednej ze stron. Dlatego też, nawet (a może tym bardziej), mając na uwadze to, że jest ono korzystne dla mojego Mocodawcy, nie do końca wypada mi go tu komentować. Ale dla pamięci, a może i nauki, wniosków dla P.T. Czytelników, etc., warto je zamieścić na blogu.

Wypada jedynie napisać kilka słów o tle sprawy. Tak więc, rzecz dotyczyła (czy właściwie cały czas dotyczy) negatywnych (zdaniem powoda oczywiście naruszających jego dobra osobiste) wpisów na jednym z portali internetowych, których host provider mimo otrzymania wiarygodnych wiadomości nie usunął. Stąd pozew, który – to dla niniejszego wpisu teraz szczególnie istotne – złożyła spółka z siedzibą w województwie śląskim, przeciwko administratorowi i właścicielowi rzeczonego portalu, którego siedziba rejestrowa znajduje się w regionie lubelskim, ale faktyczne miejsce wykonywania działalności to Warszawa. Pozew został jednak złożony w Katowicach, ale tamtejszy Sąd Okręgowy uznał się niewłaściwym i przekazał sprawę do Lublina. Z tą decyzją nie chcieliśmy i nie mogliśmy się zgodzić, dlatego złożyliśmy zażalenie, które zostało w całości uwzględnione. Poniżej podaję najważniejsze fragmenty uzasadnienia, zaś z całością postanowienia można zapoznać się tutaj:

(…) zgodnie z art. 35 k.p.c., na który powołuje się w niniejszej sprawie powódka uzasadniając właściwość Sądu Okręgowego w Katowicach, powództwo o roszczenie z czynu niedozwolonego wytoczyć można przed sąd, w którego okręgu nastąpiło zdarzenie wywołujące szkodę.

Jak z powyższego wynika właściwość sądu określoną wskazanym przepisem należy wiązać z miejscem, w którym nastąpiło zdarzenie wywołujące szkodę, a nie z miejscem, w którym powstała szkoda (zob. postanowienie SN z dnia 2 grudnia 1970 r., Il CZ 158/70, OSP 1971, z. 6, poz. 120).

Dlatego dla oceny właściwości sądu istotne będzie zdefiniowanie, w konkretnej sytuacji objętej sporem, owego zdarzenia wywołującego szkodę a w drugiej kolejności ustalenie w jakim miejscu owo zdarzenie miało miejsce.

Powódka w niniejszej sprawie wnosi o nakazanie pozwanemu uniemożliwienia zamieszczania określonych wpisów w serwisie internetowym i usunięcia konkretnego wątku zamieszczonego w tym serwisie.

Owymi zdarzeniami powodującym szkodę jest więc umożliwienie zamieszczania wpisów i odmowa ich usunięcia. Z tymi to działaniami pozwanego wiąże bowiem powódka powstanie szkody.

Jednym z tych zdarzeń jest umożliwienia zamieszczania wpisów, czyli umożliwienia publikowania tych wpisów. Wprawdzie należy przyjąć założenie, że to nie pozwany jest autorem owych kwestionowanych wpisów. ale poprzez prowadzenie określonego portalu internetowego umożliwia ich publikowanie.

W tym miejscu przypomnieć należy, że wskazano w orzecznictwie, iż w razie naruszenia dobra osobistego w artykule prasowym, zdarzeniem wyrządzającym szkodę jest opublikowanie tego artykułu (zob. post. SN z 2.12.1970 r., II CZ 158/70, OSP 1971, Nr 6, poz. 120).

Wydaje się, że podobnie należy odnieść się do działania pozwanego, który umożliwia publikowanie wpisów na prowadzonym przez siebie portalu.

Kwestionowane zdarzenie polega więc na umożliwianiu przez pozwanego podawania określonych treści do publicznej wiadomości. Zdarzeniem wywołującym szkodę jest więc owo podawanie treści wpisów do publicznej wiadomości.

Miejscem w którym następuje to zdarzenie jest miejsce gdzie następuje publikacja, a więc miejsce gdzie publiczność może się zapoznać z treścią wpisów.

W przypadku Internetu – jak słusznie wskazuje powód, miejsca tego nie da się określić ściśle. Jest to każde miejsce gdzie istnieje dostęp do Internetu i gdzie dowolna osoba może się zapoznać z wpisem.

Nie ma więc żadnych podstaw do tego aby spośród tych miejsc wyłączać miejsca znajdujące się w okręgu Sądu Okręgowego w Katowicach.

Skoro więc powód dokonał wyboru Sądu Okręgowego w Katowicach w oparciu o przepis art. 35 k.p.c. nie ma podstaw aby wybór ten kwestionować.

Autorem zdjęcia ilustrującego wpis jest Gerard Romans Camps (internet…que bonita palabra; zdjęcie udostępnione na licencji CC BY 2.0 – Attribution 2.0 Generic).

Możliwość komentowania jest wyłączona.

« »