Kryteria oceny charakteru odróżniającego trójwymiarowych znaków towarowych

Dokładnie wczoraj, czyli 20 października 2011r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dawniej ETS), w połączonych sprawach  C‑344/10 P i C‑345/10 P, wniesionych z odwołania Freixenet SA, z siedzibą w Sant Sadurní d’Anoia (Hiszpania), a więc dość znanego producenta win musujących (Cava), wydał bardzo ciekawy wyrok, dotyczący możliwości rejestracji trójwymiarowych znaków towarowych, w szczególności odpowiadających wyglądowi samego towaru lub opakowaniu towarów.

Najkrócej ujmując stan faktyczny, a jednocześnie podając informacje, które pozwolą zlokalizować w sieci więcej szczegółów – w swoich odwołaniach Freixenet SA wnosiła o uchylenie wyroków Sądu Unii Europejskiej z dnia 27 kwietnia 2010 r.: w sprawie T‑109/08 Freixenet przeciwko OHIM (biała, oszroniona butelka) oraz w sprawie T‑110/08 Freixenet przeciwko OHIM (czarna, matowa, oszroniona butelka), na mocy których Sąd oddalił jej skargi o stwierdzenie nieważności odpowiednio, decyzji Pierwszej Izby Odwoławczej Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) z dnia 30 października 2007 r. (sprawa R 97/2001‑1) i z dnia 20 listopada 2007 r. (sprawa R 104/2001‑1) w przedmiocie wniosków o rejestrację oznaczeń przedstawiających białą, oszronioną butelkę oraz czarną, matową, oszronioną butelkę jako wspólnotowych znaków towarowych.

Cały stan faktyczny można sobie przeczytać w pkt 7 – 15 wczorajszego judykatu, więc więcej informacji tutaj nie będę powtarzał. Ale jeśli komuś nie chce się sięgać do źródła, to przytoczę tylko najważniejszą (dla mnie) tezę, która brzmi tak (pkt 47):

(…) tylko znak [trójwymiarowy – przyp. GJP], który w sposób znaczący odbiega od normy lub zwyczajów branżowych i w związku z tym może pełnić podstawową funkcję wskazywania pochodzenia, nie jest pozbawiony charakteru odróżniającego w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94 (zob. w szczególności ww. wyroki: w sprawie Mag Instrument przeciwko OHIM, pkt 31; w sprawie Deutsche SiSi-Werke przeciwko OHIM, pkt 31; w sprawie Storck przeciwko OHIM, pkt 28).

No to bardzo ciekawie… Jako że to rozstrzygniecie może mieć też wpływ na sprawy, które prowadzę na gruncie przepisów polskiego prawa, mam nadzieję, że niedługo będę mógł donieść jak w tej kwestii zapatrują się polskie sądy…

Na zdjęciu poniżej butelki Freixenet, czekające spokojnie w piwnicy na orzeczenie Trybunału.

Możliwość komentowania jest wyłączona.

« »