Monografia o prawie przedruku – już w sprzedaży


Wczoraj wydawnictwo
Wolters Kluwer rozpoczęło sprzedaż mojej książki pt. tytułem Wykorzystywanie przez prasę utworów chronionych prawem autorskim. Wyjątki, wyłączenia i ograniczenia. Można ją nabyć na stronie księgarni internetowej tegoż wydawnictwa, czyli profinfo.pl, ale z tego co widzę jest też już dostępna w innych e-sklepach, a jak zakładam także w tradycyjnych księgarniach. 

Gorąco zachęcam do zakupu tej pozycji, przy czym dla części osób mogę zaproponować cenę z rabatem – o czym na końcu tego wpisu.

Nie chcę robić recenzji własnej publikacji, niemniej kilka słów warto tu dodać, poza tym co wydawca podaje w swoim opisie, względnie co można przeczytać np. w udostępnionym wstępie książki. Przede wszystkim więc, co części PT Czytelników na pewno jest wiadome, monografia jest oparta o doktorat, który miałem przyjemność w tym roku obronić na Uniwersytecie Jagiellońskim. Z tej zresztą przyczyny pomyślałem, że właśnie polecając tę pozycję do lektury (i wykorzystania w praktyce), mogę posłużyć się opiniami, które zostały wydane na potrzeby obrony. A są to opinie osób uznanych i cenionych. Jeśli więc sam nie dam rady namówić do zakupu tej monografii, to może uda się to z pomocą Szanownych Recenzentów.

I tak, prof. dr hab. Andrzej Matlak był miły napisać, że autor dysertacji (czyli ja):

„koncentruje się nie tylko na analizie poszczególnych norm, ale stara się także zidentyfikować relacje, jakie zachodzą między nimi. Próbuje wyjaśnić istotę i rzeczywisty zakres wszystkich przesłanek umożliwiających skorzystanie przez >>prasę<< z różnych form dozwolonego użytku”.

I dalej:

„Moim zdaniem rozważania Autora są przemyślane i racjonalne, wsparte szeroką, merytoryczną  argumentacją. Ze zdecydowaną większością poglądów (…) osobiście zgadzam się”.

A także:

 „Na uwagę zasługuje również przygotowana (…) rozbudowana bibliografia, znajdująca się na końcu pracy, zawierająca kilkaset polskich i zagranicznych publikacji odnoszących się do badanej problematyki, którą z naukowego punktu widzenia należy bardzo pozytywnie ocenić”.

Z kolei prof. dr hab. Wojciech Kowalski dodawał:

„Praca Grzegorza Packa stanowi (…) interesujące studium omawianej problematyki, w którym Autor ujawnił ambicję podjęcia i wyjaśnienia wielu związanych z nią zagadnień. Nie ma tu wprawdzie miejsca na wielkie polemiki i budowanie nowej doktryny, ale zajął się On licznymi i ciekawymi   zagadnieniami prawnymi, leżącymi na styku prawa autorskiego z prawem prasowym, a czasem i innymi dziedzinami prawa. Nie unika także wyraźnego zajmowania własnego stanowiska, niekiedy innego niż uznane autorytety prawa autorskiego”

„(…)mogę ujawnić, że w mojej ocenie wielorakość problemów nie zagubiła Autora i wywiązał się On z postawionego sobie zadania w sposób całkowicie zadawalający. Nie można też nie wspomnieć od razu szerokiego tła prawno-porównawczego, na którym przedstawił rozwiązania prawne i praktykę polską. Wykazał On przy tym wielką zdolność i łatwość poruszania się w obrębie podjętych zagadnień”

„Lektura rozprawy pozwala stwierdzić nie tylko wszechstronną znajomość złożonych i wielowątkowych zagadnień dozwolonego użytku, nie tylko w aspekcie rozwiązań prawnych, ale także >>środowiska<< ich funkcjonowania. Autor swobodnie porusza się w ich obrębie, a omawiane kwestie przekonywująco ilustruje przykładami praktycznymi. Praca jest przy tym napisana w sposób przystępny, żywym i poprawnym językiem”.

Mając na uwadze to, że opublikowana monografia w bardzo niewielkim stopniu różni się od opiniowanego doktoratu, mam nadzieję, że jej lektura potwierdzi te nie najgorsze chyba oceny. Tak czy inaczej, książkę opublikowano w ramach serii rekomendowanej przez Katedrę Prawa Własności Intelektualnej Wydziału Prawa i Administracji UJ, co także – mam nadzieję – pomoże jej znaleźć nabywców.

Aha, i na koniec informacja zapowiedziana we wstępie. Książka kosztuje 99zł, choć w przedsprzedaży jest za 89,10zł. Dla pierwszych 30 osób, które się do mnie zgłoszą mogę jednak zaoferować 40% rabat. W tym celu proszę o kontakt mailowy.

Miłej lektury!

Możliwość komentowania jest wyłączona.

« »