Paneuropejska procedura notice and takedown

Na łamach tego bloga-nie-bloga wiele miejsca poświęciłem kwestiom handlu elektronicznego, a zwłaszcza problemom związanym z odpowiedzialnością dostawców usług internetowych, czego jednymi z ostanich przykładów (a i swoistą kwintesencją) były wpisy pt. Internet na rozdrożu. Jak należy uregulować odpowiedzialność za treść w Internecie?, czy Internet na rozdrożu 2.0, czyli kilka mitów o odpowiedzialności za treść w Internecie. Wracam dziś do tego tematu, gdyż być może szykuje się tutaj istotna zmiana, żeby nie powiedzieć rewolucja.

Zacząć wypada od tego, że pod koniec 2010 Komisja Europejska ogłosiła publiczne konsultacje na temat Dyrektywy 2000/31, czyli dyrektywy w sprawie niektórych aspektów prawnych usług społeczeństwa informacyjnego, w szczególności handlu elektronicznego w ramach rynku wewnętrznego (dyrektywy o handlu elektronicznym). W konsultacjach tych wziąłem pośredni udział, pomagając Fundacji Panoptykon sformułować odpowiedzi na niektóre pytania. Prócz nas, jak się okazuje, odpowiedzi udzieliło aż 420 podmiotów.

Warto zapoznać się poszczególnymi odpowiedziami, w szczególności takich podmiotów jak np. Google, ale nade wszystko z raportem podsumowującym poszczególne wypowiedzi, starającym się zebrać w jakieś grupy prezentowane stanowiska, uwypuklającym najważniejsze problemy.

Na podstawie m.in. tego raportu podsumowującego powstał inny, większy dokument o nazwie  COMMISSION STAFF WORKING PAPER Online services, including e-commerce, in the Single Market, z którym już każdy, interesujący się tą tematyką, zapoznać się powinien. Nawet jeśli nie w całości, bo ma on ponad 100 stron i traktuje o różnych rzeczach, choćby o propozycji ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich (rozporządzenia w sprawie ODR w sporach konsumenckich), to warto przejrzeć strony 24-46, które opisują problematykę art. 12-14 Dyrektywy 2000/31.

Jest to interesujące, gdyż nie tylko mamy tam powtórzenie, czy rozwinięcie niektórych tez raportu pokonsultacyjnego, ale też można tam znaleźć bardzo dużo orzeczeń z różnych systemów prawnych państw europejskich, w tym także takie, które – wedle mojej wiedzy – nie były jeszcze przywoływane w rodzimych komentarzach. Nadto analiza konsultacji jest prowadzona problemowo, skupia się na takich wątkach jak np. (w sumie prozaicznym, ale jakże istotnym) pytaniu: czym właściwie jest „wiedza” pośrednika (o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności). A więc rzeczach, które były m.in. przedmiotem moich dociekań w dokumencie przygotowanym dla Panoptykonu – zob. Jak należy uregulować odpowiedzialność za treść w Internecie? Wybrane aspekty (oraz inne materiały, w tym Raport).

Najważniejsze jednak, że dokument kończy zapowiedź podjęcia inicjatywy zmierzającej do rozważenia a być może i wprowadzenia jednolitej procedury zgłaszania naruszeń prawa do pośredników oraz uniemożliwiania dostępu do bezprawnych danych lub ich blokowania. Niewątpliwie słusznie w tym zakresie zauważa się, że różnorodność  porządków krajowych i brak pewności odnośnie zachowań pożądanych skutkuje małą sprawnością systemu, niepewnością biznesu, a jednocześnie nie do końca chroni to podmioty uprawnione, które nie otrzymują należytej ochrony.

Komisja rozpoczęła już pewne prace zmierzające w kierunku sformułowania bardziej konkretnych propozycji, z których na razie możemy się jednak zasadniczo dowiedzieć tylko jakiś mało precyzyjnych szczegółów (np. że musi się to odbywać z poszanowaniem zasad proporcjonalności i subsydiarności, że ma zapewniać utrzymanie podstawowych praw, ale też chronić równie mocno jak dotychczas prawa własności intelektualnej – zresztą nie wyklucza się też rewizji dyrektywy 2004/48 w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej). Więcej szczegółów w dokumencie zatytułowanym A coherent framework for building trust in the Digital Single Market for e-commerce and online service, którego pewnym uzupełnieniem może być „mapa drogowa” (nienawidzę tego słowa, ale naprawdę nie wiem jak je zastąpić po polsku), która zapowiada m.in. dodatkowe konsultacje. W tych ostatnich na pewno wezmą udział przedstawiciele Wydziałów Komisji, oraz Grupy Ekspertów, ale powinny być też konsultacje z udziałem innych podmiotów. Jeśli takowe będą, zwłaszcza z udziałem Panoptykonu lub innych organizacji – postaram się na bieżąco o tym informować.

*) Na zdjęciu mapa Europy z 1764 roku, autorstwa Roberta Janviera (1746-1776).

Możliwość komentowania jest wyłączona.

« »