Uwagi Fundacji Panoptykon do  projektu założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Fundacja Panoptykon poprosiła mnie o pomoc w zredagowaniu listu do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, odnośnie planowanej nowelizacji ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, na co chętnie przystałem i w tym miejscu raz jeszcze dziękuję za zaproszenie do tego i kilku innych projektów.

Przypomnę w tym miejscu, że od niemal początku  2009 roku w MSWiA toczyły się prace nad wskazaną nowelizacją. Grupa robocza odbyła szereg spotkań, a niektóre z nich przyniosły całkiem ciekawe (i chyba oczekiwane) propozycje. Z protokołami w tej sprawie można zapoznać się na stosownej stronie ministerstwa.

Do prac nad nowelizacją włączyło się szereg podmiotów, w tym organizacje pozarządowe i inne resorty. Ich podejście zaprezentowane jest w stosownej tabeli (dostępnej w BIP’ie, tuż obok projektu założeń nowelizacji). Niestety, niektóre uwagi (np. Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego) nie napawają optymizmem, stąd wydawało się konieczne, by wyrazić mocno jakieś dodatkowe zdanie, zwłaszcza w zakresie odpowiedzialności pośredników internetowych.

Tak, czy inaczej, zachęcam gorąco do przeczytania całego stanowiska Fundacji Panoptykon. Przy tej okazji chciałbym podziękować Krzysztofowi Siewiczowi, Józefowi Halberszdadtowi i Władysławowi Majewskiemu za cenną współpracę, ważne uwagi, wskazówki i pomoc w ostatecznym zredagowaniu tekstu.

Możliwość komentowania jest wyłączona.

« »