Warunki

Blog ma charakter hobbystyczny.

Wpisy na blogu nie stanowią porady prawnej i autor nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie ich treści.

Wpisy mog���� być rozpowszechniane pod warunkiem podania źródła i autora, chyba ����e inaczej zastrzeżono, albo co innego wynika z treści wpisu.

Żaden wpis nie może być utożsamiany z pełnieniem przeze mnie funkcji pełnomocnika w jakiejkolwiek sprawie sądowej, administracyjnej lub podobnej.  Tym bardziej, żaden wpis nie może być utożsamiany ze stanowiskiem jakigokolwiek klienta, przeze mnie reprezentowanego.


Możliwość komentowania jest wyłączona.